Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de onthulling van een plaquette op 4 maart 1987

Zwart-wit foto van de onthulling van een plaquette bij gelegenheid van het in gebruik nemen van een nieuwe tunneloven voor het bakken van de straatstenen door Terca-Koramic op 4 maart 1987 bij steenfabriek 'de Kijfwaard' Oost in Pannerden. Links op de foto staat Commissaris van de Koningin dhr. de Bruijne.