Collectie Gelderland

Blad (30/2) van een herbarium van 67 bladzijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (30/2) van een herbarium van 67 bladzijden samengesteld door Ton Veltman. Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris L.) Zevenaar, 22 mei 1968. Gelderse Waard, moerassig bosje bij de Breuly.