Collectie Gelderland

Gedachtenisprent van papier ter herinnering aan de Plechtige Communie van Marguerite Simoens 1924

Gedachtenisprent van papier ter herinnering aan de Plechtige Communie van Marguerite Simoens 1924. De dienst vond plaats in de kerk van de H. Joannes Bapt. te Auwegem en werd geleid door de Eerw. Heer Van Geit, pastoor. De schenkster heeft de prent gekregen van mevrouw Jacobi.