Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de leden van het Pauselijk Genootschap der Heilige Kindsheid in Herwen in 1926

Zwart-wit foto van de leden van het Pauselijk Genootschap der Heilige Kindsheid in Herwen in 1926. Dit genootschap had tot doel de bevordering van de missiegedachte en inzameling van geld en goederen. Jongens tot 13 jaar konden er lid van worden. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de Kindsheidprocessie.