Collectie Gelderland

Zes insignes van Rooms Katholieke kerkelijke verenigingen koper en emaille circa 1950

Zes insignes van Rooms Katholieke kerkelijke verenigingen koper en emaille circa 1940. Rond insigne met de tekens PX (Katholieke Jonge Meisjes - KJM), driehoekig insigne met de letters 'BB' (Boerenbond), , rechthoekig insigne van de Nationale Nederlandse bedevaart, driehoekig insigne met gebogen zijden met de woorden 'Aan Christus door Maria' en de letters 'PXM' en nog twee insignes van kerkelijke Rooms Katholieke verenigingen.