Collectie Gelderland

Blad (39/24) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (39/24) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman. Pinksterbloem met bandvorming (Cardamine pratensis L.) Herwen en Aerdt, 7 mei 1969. Weiland bij de Bijland.