Collectie Gelderland

Bonbonbakje met deksel van aardewerk met een voostelling van Café - Bowling 'De Lange Jan' te Herwen ca. 1980

Bonbonbakje met deksel, delftsblauw van aardewerk met een voorstelling van Café - Bowling 'De Lange Jan' te Herwen circa 1980. Op het deksel staat ook de naam van de eigenaar Fa. Reintjes en het telefoonnummer 08360-7323. Dergelijke voorwerpen werden vaak gegeven aan mensen die een feest of iets dergeljjks hadden gehouden als ze de rekening kwamen voldoen. Het vervulde dan ook nog de rol van reclameartikel.