Collectie Gelderland

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school te Beek ca. 1930

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school te Beek circa 1930. Op de achterzijde staan de namen Thea, Mimi, Dini en Wil. Links op de foto mejuffrouw Dina Ketelaar en rechts mejuffrouw Christien Wevers. De foto is genomen bij de pastorie van Beek.