Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de grote dijkdoorbraak in Herwen en Aerdt op 5 januari 1926

Zwart-wit foto van de grote dijkdoorbraak in Herwen en Aerdt op 5 januari 1926. Het vee wordt in veiligheid gebracht.