Collectie Gelderland

Bijbel 'De gansche Heilige Schrift' bevattende alle de canonieke boeken, de Ouden en Nieuwen Testaments, Amsterdam, 1900

Bijbel 'De gansche Heilige Schrift' bevattende alle de canonieke boeken, de Ouden en Nieuwen Testaments, Amsterdam, 1900. Op last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche, getrouwelijk overgezet. Op de titelpagina, met de hand geschreven, de naam H. Hulkeman.