Collectie Gelderland

Fotokopie van een zwart-wit foto van de grensovergang op de Oude Kleefsepostweg te Elten ca. 1987-1995

Fotokopie van een zwart-wit foto van de Oude Kleefsepostweg te Elten circa 1987-1995. Uit: Gemeente Rijnwaarden in vogelvlucht, Groningen 1987, BO-1094. invnr. 3747. Grensovergang Spijk - Elten.