Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van leerlingen van het lager onderwijs in Herwen 1907

Zwart-wit foto van leerlingen van het lager onderwijs in Herwen 1907. Geschonken door de heer Notten.