Collectie Gelderland

Prent met een afbeelding van De Koperslager op papier naar een ets van J. Luyken ca. 1900

Prent met een afbeelding van De Koperslager op papier naar een ets van J. Luyken circa 1900. Het blad papier is een pagina met nummer 189 en titel De Koperslager, blijkbaar uit een boek met afbeeldingen van ambachten. Het betreft een afbeelding van een werkplaats waarin een man aan een aambeeld zit, met in de opgeheven rechterhand een hamer. Onder de afbeelding een tekst over het ambacht van koperslager, die begint met grote initiaalletter D.