Collectie Gelderland

Foto voorstellend de kerk van Beek met een grote groep mensen er omheen ca. 1925

Foto voorstellend de kerk van Beek met een grote groep mensen er omheen circa 1925. Gezien de vaandels en de wimpels lijkt het op een (kerkelijk) feest.