Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de installatie van burgemeester M. Havermans van Pannerden op 15 juni 1963

Zwart-wit foto van de installatie van burgemeester M. Havermans van Pannerden op 15 juni 1963. Op deze foto de heer en mevrouw Havermans met hun dochtertje in het midden. Zij worden toegesproken in het bijzijn van de inwoners van Pannerden. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1963. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.