Collectie Gelderland

Factuur 'N.V. The Vittoria Egyptian Cigarette Selling Compagny' papier 28 maart 1940

Factuur 'N.V. The Vittoria Egyptian Cigarette Selling Compagny' papier 28 maart 1940. Gespecificeerde rekening en lijst van de geleverde goederen met opgave van de berekende prijzen. Gericht aan H. Heling in Lichtenvoorde.