Collectie Gelderland

Kerkboek 'Leve Jezus of Glorie, Liefde en Eerherstel aan het H. Hart' papier en kaft overtrokken met textiel door Stoomdrukkerij v.h. R.K. Jongensweeshuis 1901

Kerkboek 'Leve Jezus of Glorie, Liefde en Eerherstel aan het H. Hart' papier en kaft overtrokken met textiel door Stoomdrukkerij v.h. R.K. Jongensweeshuis 1901. Hand- en gebedenboek voor de broederschap: De Eerewacht v.h. H. Hart v. Jezus. Voorin staat 'G. kl. Gebbink is ingeschreven als lid der Eerewacht den 13en Mei 1903 en heeft als wacht uur gekozen van 12-1'.