Collectie Gelderland

Beeld van beton wit voorstellende Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1875-1925

Beeld van beton wit voorstellende Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1875- 1925. Het beeld is gemaakt om buiten geplaatst te worden. Het beeld: Onze Lieve Vrouw van Lourdes met de handen tegen elkaar in gebed, op elke voet een roos en op het voetstuk een rozentak. Het beeld is door Koster Ben Reuling meegenomen voor de Maria Koninginkerk uit het Rosaklooster te Wehl, toen dat ging sluiten. Daar stond het in de tuin. Ben Reuling heeft het beeld geschilderd.