Collectie Gelderland

Rijks Distributiekaart van karton 1939-1940

Rijks Distributiekaart van karton 1939-1940. Kaart waaraan nog 10 kleine stukjes papier (zegels) met nummers. Ze werden gebruikt om aan te tonen dat een betaling is verricht en dat in ruil hiervoor goederen dienen te worden geleverd. Direct na de mobilisatie werd gestart met het uitgeven van rijksdistributiekaarten. Deze kaart met 26 bonnen was een tijdelijke voorziening die nauwelijks gebruikt werd. De rijksdistributiekaart gold slechts voor korte tijd en werd in oktober vervangen door de distributiestamkaart.