Collectie Gelderland

Fragment van een grafsteen opgebaggerd uit de Bijland 12 voor Chr. tot 450 na Chr.

Fragment van een grafsteen, Romeins. In reliëf zijn voeten te zien. De steen is gevonden in de Bijland. Circa -12-450.