Collectie Gelderland

Gezangboek getiteld 'De melodieën der evangelische gezangen' door J. Worp 1892

Gezangboek getiteld 'De melodieën der evangelische gezangen' door J. Worp 1892. Bij de Nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel, met of zonder pedaal, harmonium, piano. Vierde druk.