Collectie Gelderland

Affiche met uitleg over de herkomst van de tabak vanaf planten van het zaad tot produktie van sigaretten, sigaren en pijptabak ca. 1950-2005

Affiche met uitleg over de herkomst van de tabak vanaf planten van het zaad tot produktie van sigaretten, sigaren en pijptabak circa 1950-2005.