Collectie Gelderland

Kerkboek 'Het Gulden Wierookvat' papier met een kaft overtrokken met textiel, door Fr. Eppink Pr.,1931

Boek welke in de Rooms Katholieke kerk gebruikt wordt. Voorin staat de volgende opdracht: 'Aan Fam. Rev. Pastor B. Rouwhorst ter gedachtenis aan mijn Gouden Priesterfeest Fr. Eppink Pastoor der parochie St. Joseph Deken van het Dekenaat Groningen Eere Kanunnik van het Metropolitaan-Kapittel van Utrecht Officier in de Orde van Oranje-Nassau Groningen, 10 augustus 1931'.