Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de Genietroep die de Baileybrug afbreekt in Herwen 1958

Zwart-wit foto van de Genietroep die de Baileybrug afbreekt in Herwen 1958. Uit fotoalbum c.q. plakboek 1958 samengesteld door A.J.M. Akkermans. Het is het eerste van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.