Collectie Gelderland

Afschrift van de AKTE houdende STATUTENWIJZIGING van de vereniging: Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie gevestigd te Arnhem 10 feb. 1998

Afschrift van de AKTE houdende STATUTENWIJZIGING van de vereniging: Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie gevestigd te Arnhem. Akte d.d. 10 februari 1998.