Collectie Gelderland

Altaarsteen in twee delen, gewijd aan Jupiter, ca. 220 na Chr., opgebaggerd uit de Bijland, nr. op object: 12.1980.1

Romeinse altaarsteen, in twee stukken gebroken, gewijd aan Jupiter circa 220 na Chr.. De vertaling van het opschrift is onder voorbehoud gemaakt door J.E. Bogaers en luidt: (Dit altaar is) gewijd aan Juppiter, de beste en grootste god, en aan de beschermgeest van deze plaats (Genius loci) door NN, soldaat(?) van de (afdeling Romeinse hulptroepen die geheten is) Cohors II civium Romanorum equitata Antoniniana (d.i. de 2de cohort van Romeinse burgers, bestaande uit infanteristen en een afdeling ruiters, met de van keizer Caracalla ontvangen eretitel Antoniniana). Gevonden in de Bijland