Collectie Gelderland

Wandbord van keramiek vervaardigd ter gelegenheid van een 16 jarig commissariaat bij Turmac 1941

Wandbord van keramiek vervaardigd ter gelegenheid van een 16 jarig commissariaat bij Turmac 1941. Aan den Heer J. v.d. Heuvel met dank voor uwe belangelooze medewerking als commissaris Directie Turmac