Collectie Gelderland

Orgelboek van papier getiteld 'Enige Gezangen' van de Gereformeerde Kerken in Nederland door F. Asma circa 1952

Orgelboek van papier getiteld 'Enige Gezangen' van de Gereformeerde Kerken in Nederland door F. Asma circa 1952. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig jublileum van de componist als musicus en organist. Volgens de schenker staat in dit orgelmuziekboek alle imuziek van de in de gereformeerde kerk rond 1950 officieel toegestane gezangen.