Collectie Gelderland

Collectanteninsigne van metaal van Winterhulp Nederland 1940-1945

Collectanteninsigne van metaal van Winterhulp Nederland 1940-1945. Winterhulp Nederland was de, overigens mislukte, armenzorg volgens nationaal-socialistisch model. De organisatie werd opgericht op 22 oktober 1940 door rijkscommissaris Seyss-Inquart die naar Duits voorbeeld een 'Volkswohlfahrt' wilde oprichten. Vooruitlopend op de oprichting van deze Nederlandse Volksdienst werd de Stichting Winterhulp opgericht. Volgens art. 2 van het oprichtingsdecreet is de doelstelling als volgt verwoord: 'Het is de taak der Stichting om de in het bezette Nederlandsche gebied levende behoeftige Nederlandsche staatsburgers, zonder aanzien des persoons, hulp en ondersteuning te verschaffen'. De steun bestond uit waardebonnen en goederen als levensmiddelen, kleding etc.