Collectie Gelderland

Kleurenfoto van een gedeelte van de Raderboot Rüdesheim bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in april 1976

Kleurenfoto van een gedeelte van de Raderboot Rüdesheim bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in april 1976. Het betrof een proefvaart na een reparatie. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1961. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.