Collectie Gelderland

Altaarmissaal 'Missale Romanum' van de R.K. Martinusparochie te Wehl, Mechelen 1943

Altaarmissaal 'Missale Romanum' van de R.K. Martinusparochie te Wehl, Mechelen 1943. In dit altaarmissaal, 'Missale Romanum', ligt de liturgie vast, die op bepaalde dagen gevolgd moet worden. Dit exemplaar is uitgegeven in Mechelen 1943 en bevat nog de liturgie, zoals die is vastgelegd onder paus Pius V in 1570. Het Tweede Vaticaans Concilie in 1963 gaf een aanzet tot een wezenlijke hervorming.