Collectie Gelderland

Olieverf schildering op hardboard paneel voorstellende het gemeentewapen van Pannerden circa 1945-1980

Olieverf schildering op hardboard paneel, voorstellende het gemeentewapen van Pannerden, circa 1945-1980. Rechthoekig stuk hardboard waarop het wapen van Pannerden staat afgebeeld, met een brandende steenoven, twee dakpannen en twee bakstenen. Pannerden kende geen historische zegels of wapens. Bij de ingebruikname van het gemeentehuis in 1879, wilde de gemeenteraad een wapen aanbrengen boven de ingang. De gemeente vroeg daarop bij de Hoge Raad van Adel een wapen aan, gebaseerd op de naam van het dorp. De naam zou afgeleid zijn van Panaarde, oftewel pan-aarde, oftewel geschikte grond voor het maken van dakpannen. Tevens bevonden zich vele steenfabrieken in de gemeente, daarom ook, werd als wapen een panoven met dakpannen voorgesteld.