Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het koningspaar Van de Sandt in Aerdt 1928

Zwart-wit foto van het koningspaar Van de Sandt in Aerdt 1928. Van links naar rechts: 1 Marie Joosten, 2 en 3 onbekend, 4 St. van de Sandt, 5 Bartje Derksen, 6 mevrouw M. van de Sandt-Willemsen, 7 Annie Copier uit Den Haag, 8 en 9 onbekend.