Collectie Gelderland

Klassenfoto van de Openbare Lagere school in Loerbeek door Atelier Dirksen 1924

Klassenfoto van de Openbare Lagere school in Loerbeek door Atelier Dirksen 1924. Op het schoolbord staat de tekst: Beek en een datum. Het gebruik van de plaatsnaam Beek, duidt er op dat Loerbeekenaren zich gewoon Beekenaar voelen. Links op de foto meester Vermeulen en aan de rechterkant meester Spliethof