Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de pastoor Massa van Herwen en Aerdt 1927

Zwart-wit foto van de pastoor Massa van Herwen en Aerdt 1927. G.A.P. Massa was van 1906 - 1927 pastoor van Herwen en Aerdt.