Collectie Gelderland

Prent voorstellende Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1925-1960

Prent voorstellende Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1925-1960. Gekleurde afbeelding van de gekroonde Maria. Om haar hoofd een lange blauwe sluier. Op haar linker arm draagt zij het gekroonde christuskind, gekleed in een wit gewaad. In haar rechterhand heeft zij een brandend hart. Onder de afbeelding een gebedsregel.