Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de opening het gebouw van de Schutterij Eensgezindheid in Aerdt april 1975

Zwart-wit foto van de opening het gebouw van de Schutterij Eensgezindheid in Aerdt april 1975. Op de foto links: officier Herman Vreman en Leo Grob; rechts: Theo Pouwels, Hennie Vos (onderwijzeres), Jan Heinen en Heintje Burghardt.