Collectie Gelderland

Diploma van het Erekruis uitgereikt aan J. van Kerckhof door de Wereldtentoonstelling Amsterdam. 1895

Diploma van het Erekruis uitgereikt aan J. van Kerckhof door de Wereldtentoonstelling Amsterdam in 1895. Op beige achtergrond zijn gebouwenvan de wereldtentoonstelling weergegeven. In het midden is in een rechthoekig kader met de tekst: wereld tentoonstelling Amsterdam 1895 onder Hooge Bescherming van HM de koningin Weduwe Regentes der Nederlanden. Diploma van het Eerekruis toegekend aan den heer J. van Kerckhof Groep X/V Klasse LVM De burgemeester van Amsterdam, Eerevoorzitter der Tentoonstelling (handtekening) De Voorzitter van de Internationale Jury (handtekening) Voor het comité van uitvoering, De voorzitter (handtekening) De secretaris (handtekening).