Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de wijding van de kerkklokken van de Sint Martinuskerk in Herwen in 1953

Zwart-wit foto van de wijding van de kerkklokken van de Sint Martinuskerk in Herwen in 1953. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans periode 1948-1958.