Collectie Gelderland

Blad (30/2) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (30/2) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman. Kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua L.) Beek, gem. Bergh, 14 mei 1968. Hooiweide bij de Byvanck.