Collectie Gelderland

Ere-diploma voor Muziekvereniging St. Caecilia te Zevenaar 1975

Ere-diploma voor Muziekvereniging St. Caecilia te Zevenaar 1975. Het diploma werd uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen. Dit ere-diploma is uitgereikt als bewijs, dat zij op de Concertwedstrijden afd. 1B, sektie harmonie, over alle in het jaar 1975 gehouden federatieve wedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Namelijk 316,5 bij een maximum van 360.