Collectie Gelderland

Blad (89/2) van een herbarium van 67 bladzijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (89/2) van een herbarium van 67 bladzijden samengesteld door Ton Veltman. Wilde Tijm (Thymus serpyllum L.) Egmond, 19 juli 1969. P.W.N.-duinen te Egmond-Binnen.