Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het koffieconcert van Herwaerdt in Aerdt ca. 1960-1990

Zwart-wit foto van het koffieconcert van Herwaerdt in Aerdt circa 1960-1990. Enkele namen van koorleden: Tinselboer, Verhoeven, Jan Koenen, Herman Theunissen, Th. Meuleman en mevrouw Burkhard.