Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het verwelkomen van burgemeester Havermans aan de grens van de gemeente Pannerden op 15 juni 1963

Zwart-wit foto van het verwelkomen van burgemeester Havermans aan de grens van de gemeente Pannerden op 15 juni 1963. M. Havermans werd geinstalleerd als burgemeester van Pannerden. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1963. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.