Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de nieuwe brandweerauto met burgemeester Jan ter Veer in de cabine van de auto in Pannerden in oktober 1971

Zwart-wit foto van de nieuwe brandweerauto met burgemeester Jan ter Veer in de cabine van de auto in Pannerden in oktober 1971. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1971. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.