Collectie Gelderland

Gravure voorstellende Het Tolhuis, 't Huis te Hal, Griethuisen, Schenckenschans en schans Amelia papier Loan Blaeu 1647

Gravure voorstellende Het Tolhuis, 't Huis te Hal, Griethuisen en Schenckenschans en schans Amelia papier Loan Blaeu. De prenten zijn afkomstig uit het boek Toneel der Steeden 1647 uitgegeven door Loan Blaeu Amsterdam 1647. De afbeeldingen zijn getiteld Schencken-schans, het Tolhuis, 't Huis te Hal, Griethuisen, Christina oft Nieu Schenckenschans, sodanigh is oock de schans Amelia.