Collectie Gelderland

Brief op papier van Francisca Otten aan de rechtbank, Arnhem 30 mei 1948

Brief op papier van Francisca Otten aan de rechtbank, Arnhem 30 mei 1948. In deze brief maakt zij melding van het feit dat tijdens de razzia in Putten, die zij zelf heeft meegemaakt, ook Arnhemmers zijn weggevoerd. Van één geval maakt zij in het bijzonder melding: een jonge Arnhemmer, die zich verdienstelijk heeft gemaakt tijdens de evacuatie van Arnhem, is weggegevoerd uit Putten en niet meer teruggekeerd. Zijn moeder is daardoor langdurig ziek. Voor haar en mogelijk andere gezinnen, vraagt zij aandacht in het proces. Het gaat hier (vermoedelijk) om een afschrift van de brief, die Francisca Otten aan de rechtbank stuurde.