Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de opening van de lagere school De Berkhaeg in Herwen in juli 1969

Zwart-wit foto van de opening van de lagere school De Berkhaeg in Herwen in juli 1969. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1969. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.