Collectie Gelderland

Reclamemateriaal voor H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951: een gestencilde tekening van een man

Reclamemateriaal voor H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951: een gestencilde tekening van een man. Volgens de schenker is de tekening gemaakt, om aan klanten te laten zien hoe goed stencils van Gimborn waren. Zelfportret van Fabritius (Museum Boymans)