Collectie Gelderland

Reclamemateriaal voor H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951: een gestencilde tekening van een man

Reclamemateriaal voor H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951: een gestencilde tekening van een man. Volgens de schenker is de tekening gemaakt, om aan klanten te laten zien hoe goed stencils van van Gimborn waren. Zelfportret van Fabritius (Museum Boymans)