Collectie Gelderland

Vier wandtegels met religieuze voorstellingen van aardewerk 1500-1600

Vier wandtegels met religieuze voorstellingen van aardewerk 1500-1600. De wandtegels zijn gevonden op havezate 't Spijker te Aerdt, in de schouw. Van links naar rechts: De wonderbare druiventros (jodendom en heidendom); Het offer van Abraham; Mozes en de koperen slang (2x).